Show all

Adhog Tribune 01/2021

2021_01-adhog-tribune

Manažeři by se nyní měli opřít o profesionály nezatížené firemní každodenností a… firemní slepotou, což je stav, kdy se společnost nechala ukonejšit vlastní spokojeností a přesvědčením, že vše funguje, jak má